Coaching talentów dla rodziców to proces, do którego zapraszamy w sytuacji gdy pragniecie Państwo wesprzeć swoje dziecko w procesie decyzji dotyczącej przyszłej ścieżki zawodowej. Doskonały moment to czas wyboru kolejnego etapu edukacji, związany z ukończeniem edukacji w szkole średniej. Do tego procesu zapraszamy zarówno rodzica jak i młodego człowieka.

Dzięki poznaniu swoich talentów będzie Państwu, jako rodzicom, łatwiej wykorzystać ich potencjał w relacji z młodym człowiekiem. Natomiast poznając talenty dziecka – zobaczycie nie tylko jego możliwości ale również łatwiej będzie zrozumieć jego potrzeby.
I ze względu na to program jest dedykowany zarówno rodzicom jak i młodym ludziom na progu dorosłości.

Zaczniemy od określenia talentów – poprzez wykonania testu talentów Gallupa.
A potem równolegle zrealizujemy:

Coaching talentów dla ucznia
Zawiera 2 sesje coachingowe po ok. 1,5 godz.:
– I sesja – omówienie talentów, rozpoznanie ich we własnym życiu, poznanie potrzeb talentów, poszukiwanie drogi by talent słał się mocną stroną i służył mi i innym
– II sesja – określenie obszarów do rozwoju edukacyjno-zawodowego, poszukiwanie konkretnych rozwiązań bazując na aktualnej ofercie edukacyjnej

Coaching talentów dla rodzica
Zawiera 2 sesje coachingowe po ok. 1,5 godz.:
– I sesja – omówienie talentów rodzica, rozpoznanie ich we własnym życiu, poznanie potrzeb talentów, poszukiwanie drogi by talent słał się mocną stroną i wspierał w rodzicielstwie
– II sesja – omówienie talentów młodego człowieka (dziecka), sprawdzenie w jaki sposób możemy wspierać ich rozwój i jak mogą wpłynąć na decyzje dotyczące dalszej edukacji, a w konsekwencji ścieżki zawodowej.

Program realizowany jest przez dwóch coachów: z uczniami pracuje Aneta Nowakowska, a z rodzicami Kaja Kozłowska.
Informacje i zapisy: coach@kajakozlowska.pl lub anet_n@o2.pl
Sesje realizowane są on line.
Koszt programu obejmującego cztery 1,5 godzinne sesje oraz dostęp do dwóch testów odkrywających TOP 5 talentów  to 1700 pln (cena zawiera VAT).
.