Mediacje to poszukiwanie wspólnego rozwiązania.

Z mediacji warto korzystać jedynie wtedy gdy obu stronom konfliktu zależy na tym by je znaleźć i obie strony chcą wziąć udział w procesie poszukiwania rozwiązania. By ustalić „coś” co będzie spełniać oczekiwania obu stron.

Czym takie „coś” może być, czyli co może być efektem mediacji?

  • plan opieki nad dziećmi, w sytuacji gdy rodzice się rozstają
  • strategia wzajemnych kontaktów gdy stanowią one trudność
  • ustalenie wspólnego planu działania w określonej sytuacji
  • podjęcie decyzji na jakich zasadach zostajemy razem w związku, relacji, współpracy
  • podjęciem decyzji na jakich zasadach się rozstajemy

…to tylko przykłady, kontekstów trudności w dogadaniu się może być nieskończenie dużo.

Gdy popadamy w spiralę ocen, pretensji, fochów uniemożliwiających prawdziwy kontakt warto skorzystać z wsparcia niezależnego mediatora. Moim zadaniem jako mediatorki jest dbanie o to by strony miały możliwość nazwania swoich potrzeb i aby ich intencje zostały usłyszane.

A to w konsekwencji przyniesie możliwość stworzenia rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla każdej strony konfliktu.

W sytuacji konfliktowej skorzystanie ze wsparcia mediatora umożliwia kontakt uczestnikom, wnosi poczucie bezpieczeństwa dla stron i ułatwia nazwanie możliwości współdziałania.